Snabbast utbyggnad av bredband i Sverige

Halland är det län där den svenska bredbandsutbyggnaden går snabbast. I oktober 2018 hade 79 procent av de halländska hushållen fiberanslutning, och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland. Den politiska ambitionen är att alla i Halland ska bli anslutna till bredbandsnätet i enlighet med regeringens mål att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Alla fastigheter i Halland kommer senast 2020 bli erbjudna fiberanslutning.