Sveriges högsta nettoinflyttning 1998–2017

Halland är utan tvekan en attraktiv plats att bo på. Det visar siffrorna över hur många som flyttar in respektive ut i Sveriges 21 län. De senaste tjugo åren har vi en årlig, genomsnittlig nettoinflyttning på 4,0 inflyttare per 1 000 invånare. Det är den i särklass högsta siffran i Sverige.

Listettan Halland har dessutom god marginal till tvåan, Uppsala län, som har i snitt 2,2 per 1 000 invånare. Därefter följer Skåne, Stockholms och Södermanlands län. Ungefär hälften av Sveriges 21 län har en negativ inrikes nettoinflyttning.