De bygger livsplatser i trä för framtidens generationer

I utkanten av Varberg arbetar ett åttiotal personer på familjeföretaget Derome med att skapa hållbara livsplatser för ännu fler hallänningar. Med trä som ”den gröna tråden” vill affärsområdeschef Andreas Ahlman och hans kollegor utveckla både företaget och samhället.

Vad gör Deromegruppen?

– Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri, med anor från 1946, då snickaren Karl Andersson investerade allt han hade i en liten bysåg. Idag arbetar vi med hela processen, från den lilla plantan som växer upp i skogen, till förädlingen till trävaror, byggprodukter, och slutligen färdiga hem. Trä är ”den gröna tråden” i verksamheten på Derome.

Vad arbetar ni med just nu?

– Just nu planerar vi för att bygga Göinge By, Sveriges största stadsdel i trä. Det blir 900 boenden som bildar en smart stadsdel, präglad av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Tillsammans med bostadsområdena Göingegården och Pilgläntan, som Derome också har utvecklat, landar vi på ungefär 1400 nya bostäder i området.

Derome kombinerar traditionella byggnadstekniker med innovation och nya insikter.

Hur samarbetar ni med kommunen?

– Vi söker ständigt nya sätt att bidra till utvecklingen av Varberg samtidigt som vi utvecklar vår egen verksamhet. I första hand gäller det att föra samtal om möjligheter för framtiden, att hitta ett gemensamt engagemang för den här platsen som är större än företaget Derome. Vi vill vara en del i samhällsbyggandet. Tidigare i år hade vi till exempel ett möte med Näringslivs- och destinationskontoret och RISE Institutes of Sweden, som gav oss både positiv feedback och användbara tips om till exempel dagvattenreningsfunktioner, delandeekonomi och annat som kan öka livskvalitén utan större miljöpåverkan.

Varför är samarbetet viktigt?

– Varberg växer snabbt, och vi vill bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. På Derome är vi duktiga på att genomföra, men ser en utmaning i var vi ska börja. Kommunen och RISE har kunskapen om hållbarhet och cirkulära projekt, medan vi kan bidra med att leverera hela värdekedjan från skog till färdiga hus. Det är jättepositivt att vi kan påbörja en process mot framtidens smarta stad tillsammans. Derome vill ta ansvar för den livsplats vi lånar innan nästa generation tar över.

Varför är trä så användbart?

– Derome satsar på trähusbyggnation för att det är klimatsmart. Trä är en förnybar råvara som genererar lägre mängd energi vid framställning och återvinning, än andra byggmaterial. Genom att öka mängden hus byggda i trä kan vi bidra till ett mer hållbart byggande.

Vad gör ni mer för hållbarheten?

– Ett annat exempel är vår nya husfabrik i Värö, som kommer att drivas med el från solceller och vind- och vattenkraft. Vi har installerat en solcellsanläggning på ca 6 600 kvm på taket. Den blir Västsveriges största, och beräknas försörja hälften av fabrikens elförbrukning. Uppvärmningen sker med bioenergi i form av pellets och briketter som är biprodukter från vår egen träindustri.

Genom att öka mängden hus byggda i trä kan vi bidra till ett mer hållbart byggande.

Andreas Ahlman, affärsområdeschef Deromegruppen
Deromegruppen har fått det prestigefyllda uppdraget att leverera trä till bygget av det nya kulturhuset i Skellefteå. Med sina 22 våningar blir det världens högsta trähus. Bild: White Arkitekter
Ta kontakt

Vill du veta mer om hållbart byggande i Halland?

Valerie Scheib

Region Halland