Hallänningar satsar på smarta och hållbara hem

Putseg_3

Att skapa ett hem handlar om mycket mer än att bygga hus. Med dialog och nytänkande utvecklar Etikhus i Varberg smarta och hållbara bostäder som älskas av både de boende och deras grannar. VD:n Helena Arnesten, projektutvecklaren Håkan Berntsson samt ägarna Ulf Werner och Pär Börjesson delar alla det samhällsengagemang som präglar företaget.

Vilken är er största framgång?

Helena: – En av många framgångar är brf Putsegården. Här lyckades vi skapa ett modernt flerbostadshus som passar in intill en på nytt uppbyggd anrik äldre gård, befintliga flerbostadshus och en kyrkogård. Projektet var inte okomplicerat, men genomfördes helt utan överklaganden.

Hur lyckades ni med det?

Håkan: – Det hade förmodligen inte gått om vi inte satsat så kraftfullt på dialog med alla som fanns i omgivningen. Vi är mycket ute i områden och pratar med folk för att vi ska förstå kontexten.
Under en lång period jobbade medarbetarna med att förklara för människorna i bygden hur projektet skulle gå till och visade skisser som var så verklighetstrogna som det bara gick. Detta tillsammans med arkitekter som har expertis inom visualisering.

Ulf: – Förtroendet är mycket viktigt. Vi försöker vara så transparenta vi kan, och visa så mycket detaljer som går för att personer ska få en känsla för vad som är på gång.

På vilket sätt är ni samhällsbyggare?

Helena: – Vi försöker alltid skapa bostäder som människor älskar, inte bara de som ska flytta in i husen utan även de som berörs i omgivande miljöer. I vissa fall renoverar vi och bevarar byggnader istället för att riva och exploatera nytt. Byggnadernas integrering och harmoni med omgivande miljö får ta stor plats i planeringen. Vi gör alltid en långsiktigt hållbar planering, såväl ekonomisk som miljömässig och social.

Ulf: – Det är viktigt att förstå hur vi kan vara engagerade samhällsbyggare ute på mindre orter också. I projektet ”Stenen” förde vi dialog med barngrupper, pensionärer och företagen i nätverket Positiva Tvååker. Då hittade vi en möjlighet till samarbete när de nya husen skulle prefabriceras. Genom att använda lokalerna hos den lokala byggvaruleverantören, Gustavssons Byggmaterial, kunde vi minimera transporterna.

Vilken roll spelar hållbarhet för er?

Håkan: – Vi utövar ”hållbarhet in action” i allt arbete. Det innebär att vi omsätter de rätt yviga, fina begreppen till aktiviteter som gör skillnad i projekten. Exempel på detta är omställningen av snickarbilarna eller personalbilsprojektet, där vi aktivt minskar företagets totala CO2-avtryck.

Hur ökar ni hållbarheten i själva boendet?

Helena: – Vad som nu är på gång är olika affärsidéer för att skapa hållbart boende med hjälp av framtidens teknologi, tjänster och lösningar. Vi testar en mängd idéer som kan leda till bästa möjliga energi- och klimateffektivitet men också ökad livskvalitet.

Pär: – Som en del av ”smart hem”-projektet har vi utvecklat appen Homeside tillsammans med Systeminstallation. I appen kan man åskådliggöra hur mycket energi och vatten man förbrukar i realtid. Det blir ett tydligt stöd för att minska resursförbrukningen. Det är en resa att få coacha kunderna till att förbruka mindre. Vi pratar mycket om beteendeförändring i vårt arbete. Målet för Etikhus är att bidra till billigare drift och att minska alla kunders fotavtryck.

Ulf Werner och Pär Börjesson äger Etikhus och arbetar aktivt med projektutveckling i företaget, som startades av deras far 1997. Foto: Mikael Pilstrand.

Hur kan ni påverka människors beteenden?

Ulf: – Ekonomi är naturligtvis ett gott incitament för beteendeförändring. Förändringen innebär i detta fall inget avkall på bekvämlighet, men ger faktisk effekt på avtrycket och en medvetenhet om energiförbrukningen.

Hur ser ni på framtiden?

Helena: – Vi analyserar ständigt alla möjliga affärsområden som kan utvecklas på olika sätt. Vi tänker oss till exempel en fysisk hubb, där man via ett in- och utlämningsställe kan serva boende, och andra i närliggande områden, med allt möjligt såsom tvätteri eller liknande. Andra exempel som diskuteras är mobilitetslösningar för boende, med bilpooler eller koppling till tjänster såsom Uber, möjligheter till odling och lösningar för att minska matsvinn och beställa mat från lokala, gröna leverantörer.

Sedan 2017 är Helena Arnesten företagets VD. Foto: Niklas Martinsson.

Läs mer om Etikhus på deras hemsida!

Ta kontakt

Valerie Scheib

Region Halland