Hälsoinnovatörer förnyar äldrevården med AI

Digitaliserad betalning ökar omsättning

Foto: Charlotte Bergqvist

Tänk om vården kunde mäta din andning och puls utan att du behövde gå hemifrån. Ingen direktkontakt med mätinstrument eller vårdpersonal. Pelle Viberg och hans kollegor på Raytelligence i Halmstad har skapat ett sensorsystem för fjärrtillsyn av äldre i hemmet.

Vad gör Raytelligence?

– Raytelligence utvecklar en radarsensor, eller ett sensorsystem, för att mäta vitalparametrar, det vill säga andning, puls och rörelse hos människor, i närheten av sensorn i ett rum, utan att man har någonting på sig. Man behöver alltså inte ha några wearables eller så. En av tjänsterna vi erbjuder är fjärrtillsyn av äldre i hemmet. Den här tekniken hoppas vi kan vara en viktig pusselbit för att möta de stora utmaningar som både region och kommuner har med en åldrande befolkning.

Raytelligence utvecklar en radarsensor som mäter andning, puls och rörelse hos människor som befinner sig i närheten av sensorn.

Hur började det?

– Jag har arbetat på Högskolan i Halmstad i många år, och vi har fortfarande en stark koppling till den forskning som finns där. Tack vare våra nära kontakter med dem har vi kommit in på det här området. Jag har själv jobbat med mikrovågor och radiokommunikation i många herrans år, så det kändes ganska naturligt.

Största framgången hittills?

– Att vi har lyckats ta fram denna ganska komplexa produkt, och att vi har lyckats samla människor runt den här idén. Sedan har vi lyckats väldigt väl med att hitta investerare, så att vi har haft möjlighet att genomföra också

Och den största utmaningen?

– Utmaningarna är nästan samma som framgångarna. Det är ju en stor utmaning att skaffa fram kapital till start-ups i Sverige, och det är även en utmaning att hitta kompetenta människor.

De två områden som vi är speciellt intresserade av, nämligen radarteknik och AI, är starka forskningsområden för Högskolan i Halmstad, så det har funnits kompetens att rekrytera därifrån.

Pelle Viberg, Raytelligence

Hur hittade ni rätt kompetens?

– Högskolan och min bakgrund som forskare och lärare spelar stor roll där. De två områden som vi är speciellt intresserade av, nämligen radarteknik och AI, är starka forskningsområden för Högskolan i Halmstad, så det har funnits kompetens att rekrytera därifrån.

Hur fick ni fram kapital?

– Hårt arbete. Det finns ingen patentlösning, utan man får ligga i helt enkelt. Vi har tagit in pengar från privatinvesterare i omgångar, och nu är bolaget börsnoterat. Själva startskottet för projektet var att vi lyckades få ett stöd från Vinnova för att utveckla den första versionen av sensorn. Helt nyligen fick vi även något som heter SME instrument-pengar från EU, som är ganska svårt att få; det är bara några procent av de som söker som får.

Hur är det att driva företag i Halland?

– Det är bra på sitt vis, därför att det är en plats dit många vill, och vi kan ha lokaler mitt i Halmstad till en rimlig kostnad. Men det som är centralt är att man har goda kommunikationer med resten av Sverige och resten av Europa. Även om vi har kunder och investerare i Stockholm, Göteborg eller Malmö, är det inte så farligt långt att åka. Våra kunder kan ju lika gärna vara på andra sidan jorden, så det finns ingen kundbas som är lokal. Det finns ingen geografisk begränsning. Därför spelar det stor roll att där man bor är trevligt att bo. Och det är det.

Hur är det att leva i Halland?

– För vardagen spelar platsen en stor roll och där tycker jag att Halmstad är väldigt bra. Det är fin natur och trevligt på många sätt, framför allt att Halmstad är så kustnära. Ta Prins Bertils stig till exempel, som går från centrala stan ända ut till Tylösand. Det är ju fantastiskt fint.

Hur ser du på Raytelligences framtid?

– På fem års sikt har vi nog vuxit rejält och är närvarande i ganska många länder. Det är vår förhoppning att vi ska expandera väldigt kraftigt. I första hand kanske Europa, men även andra delar av världen. Och vi kommer nog att ha Halmstad som bas för verksamheten framgent också, det tror jag. Det finns liksom ingen anledning att inte ha det.

Pelle Viberg är Raytelligences VD och grundare. Han har tidigare forskat och undervisat på Högskolan i Halmstad, som är profilerad inom bland annat hälsoinnovation och AI.
Ta kontakt

Om Raytelligence

Valerie Scheib

Region Halland