Goda kommunikationer knyter ihop Halland med resten av världen

Som en del av partnerskapet Greater Copenhagen är Halland en länk mellan Malmö/Köpenhamn i söder, Göteborg/Oslo i norr och Jylland i väster. Järnväg, vägnät och hamnar bildar ett tätt transportnät i alla riktningar. Regionen har dessutom eget direktflyg till Stockholm och landets mest utbyggda bredbandsnät.

Miljardsatsning på vägar

I Sveriges nationella plan för transportsystemet 2018–2029 tilldelades Halland cirka 100 miljoner kronor om året för investeringar i länets järnvägar, större vägar, cykelvägar och kollektivtrafikens bytespunkter. En bra mix av moderna kommunikationsalternativ kommer att fortsätta göra regionen till en attraktiv plats för att växa och utvecklas i samverkan med omvärlden.

Om du tar elbilen längs E6 genom Halland, kan du ladda den på åtminstone tio platser i direkt anslutning till motorvägen.

Järnväg och motorväg

Västkustbanan och E6/E20 löper som en dubbel pulsåder genom Halland i nord-sydlig riktning. Detta är det viktigaste halländska stråket för regionala, såväl som för nationella och internationella transporter. Det så kallade Västkuststråket knyter samman Hallands kustnära städer och erbjuder goda pendlingsmöjligheter, samtidigt som den skapar närhet till storstadsregionerna Göteborg och Malmö/Köpenhamn.

Vill du ta tåget till någon av dessa storstadsregioner har du hela 26 avgångar/ankomster per dygn att välja mellan. Snabbtåg stannar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad åtta gånger om dagen. Även inåt landet, österut, erbjuder väg- och järnvägsnätet goda förbindelser.

Om du tar elbilen längs E6 genom Halland, kan du ladda den på åtminstone tio platser i direkt anslutning till motorvägen. I hela regionen finns gott om laddplatser, och de blir snabbt allt fler, tack vare privata initiativ såväl som regionala och kommunala satsningar.

”Det som är centralt för att kunna göra detta överhuvudtaget det är att man har goda kommunikationer med resten av Sverige och resten av Europa. Kunderna kan lika gärna vara i Tyskland, i USA, i Japan. Det finns ingen geografisk begränsning.”

Pelle Viberg, VD
Raytelligence

Direktflyg till Stockholm

På Halmstad City Airport sker varje vecka ett stort antal ankomster och avgångar från och till Bromma flygplats. Tre till fem avgångar på vardagar, en på lördagar och två till tre på söndagar. Den 75 minuter korta resan gör det enkelt att ta sig till och från Stockholm över dagen. Från Halmstad City Airport avgår även charterflyg till Gran Canaria, Mallorca, Rhodos och Turkiet. Varje år görs sammanlagt cirka 12 000 starter eller landningar.

Närmaste internationella flygplatserna är Göteborg Landvetter Airport, en dryg halvtimmes bilresa från Kungsbacka, och Malmö Airport eller Copenhagen Airport, som båda ligger 90 minuter från Laholm.

Via hamnarna når du hela världen

HallandsHamnar erbjuder fullservicehamn i Halmstad och Varberg, två hamnar som tillsammans kan erbjuda gränslösa möjligheter vad gäller såväl traditionella hamntjänster som kompletta logistiklösningar. Hamnarna, som är direktkopplade till järnväg och motorväg, är en förutsättning för att kunna ta emot och skicka de leveranser som många företag är beroende av.

HallandsHamnar är en av Sveriges 10 största hamnar och fungerar som ett modernt logistikföretag. Bolaget erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster. Företaget arbetar för att skapa tillväxt, ge långsiktigt god lönsamhet och gynna utvecklingen i regionen.

”Det var enkelt att flytta med NABO eftersom vi jobbar mycket digitalt, så vi tänkte att vi kan jobba varifrån som helst. Och eftersom vi har webbshop och skickar mycket grejer, men även får många leveranser så känns det skönt att det funkar eftersom det går mycket transporter här.”

Sofie Thunman, designer och VD
NABO

Snabbast bredbandsutbyggnad

Den kommunikation som sker online spelar en allt viktigare roll som alternativ till fysiska transporter för att överbrygga avstånd. Halland är det län där den svenska bredbandsutbyggnaden går snabbast. Nu har 79 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland.

Dagliga flyg till och från Stockholm ger möjligheter till smidiga affärsresor för dig och dina samarbetspartners.
Ta kontakt

Vill du veta mer om hur det är att starta företag i Halland?

Valerie Scheib

Region Halland