Leap for Life samlar vårdvärldens pionjärer

I Halland finns unika förutsättningar för att utveckla innovationer inom hälsa. Förutom flera starka aktörer, har vi en god samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga vård- och omsorgssektorn. Leap for Life är ett halländskt innovationscentrum för informationsdriven vård, där de olika världarna möts, utmanar och lär av varandra.

Hälsa på hög nivå

Region Halland levererar en omvittnad god vård och investerar en stor del medel inom områden som hälsa, hälsoteknik och folkhälsa. Produktiviteten inom halländsk vård och omsorg är 10 procent högre än genomsnittet för övriga Sverige, medan utbildningsnivån inom sektorn hälsa och sjukvård är 40 procent högre än rikssnittet.

Högskolan i Halmstad har två profilområden: Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. AI-forskningen är stark, och det är kring den som samarbetet med Region Halland och näringslivet utvecklas. Det väletablerade samarbetet möjliggör kunskapsutbyte och testning i skarpa miljöer. Mycket av denna samverkan sker hos Leap of Life (tidigare Hälsoteknikcentrum Halland).

Motor för förändring

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård – en plats för vårdvärldens pionjärer. Här samlas aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården, regionalt, nationellt och internationellt. Leap for Life är den neutrala mötesplats där vård och omsorg möter näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Genom att samla beslutsfattare från olika världar i samma rum, kortar de beslutsvägarna från idé till färdig lösning. Här hittar du direkta kontaktvägar in i kommunernas och regionens vård- och omsorgsverksamheter, såväl som till Högskolan i Halmstads forskning kring AI kopplad till vård och omsorg.

På Leap for Life arbetar kunniga människor som kopplar ihop dig och din idé med rätt kontakter inom akademi, näringsliv och civilsamhälle. Foto: Anders Sällström.

Ekosystem av kompetenser

Har ditt företag en hälsoinnovation under utveckling? Då kan du vända dig till Leap for Life för att få tillgång till forskning, innovationsstöd och kompetensutveckling. Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – för att tillsammans driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård.

I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad och Region Halland är relativt små i jämförelse med andra lärosäten och regioner i Sverige. Ändå har Högskolan byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

”Att ha med [Leap for Life] har varit jättebra. Vi som är inne i omsorgen ser ju det här med våra ögon. [De] har kommit med sin forskarkompetens, utmanat oss och ställt frågor om sånt vi själva inte tänkt på.”

Anna-Lena Ljunghov, Varbergs kommun
I projektet “Resfria upplevelser” testas VR-teknik för att berika äldre och/eller funktionsnedsatta personers liv.

”Det har varit väldigt bra att ha med en neutral part som har kunnat tydliggöra att det här var ett test för utvärdering och utveckling och att det inte handlade om att sälja i första hand.”

Daniel Svensson, Great Security Sverige AB