Här utvecklas hållbara företagare och idéer

Q3A2899

Den hållbara entreprenören har kanske särskilt goda förutsättningar i Halland. Det hävdar affärsutvecklaren Elin Petersson, som pekar på kombinationen av hög livskvalitet, god samverkan och gynnsamt innovationsklimat. En bidragande faktor är företagsinkubatorn HighFive, där hon själv hjälper företagare att växa hållbart.

Livskvalitet och innovation

Elin Petersson ser både mänskliga och affärsmässiga fördelar med att leva och driva företag i Halland.

– Halland har ett helt annat tempo än storstäderna. Det betyder inte att det är tråkigt, utan att du kontrollerar din tid snarare än att bli kontrollerad av tiden. I Halland mår man bra, vilket bäddar för hållbara företagare och hållbar personal. Vi har dessutom ett starkt innovationsstödsystem med många aktörer som är duktiga på att samverka. Både Högskolan och kommunerna satsar mycket på företagsamhet och innovationer, vilket skapar möjligheter framåt. Här finns många samverkansmöjligheter, och du får den hjälp du behöver för att utveckla din idé.


Bara hållbara idéer

Sedan flera år jobbar Elin Petersson och hennes kollegor på HighFive med att förvandla idéer och lovande entreprenörer till långsiktigt livskraftiga företag. Till dem kommer både akademiker och icke-akademiker, i alla åldrar, både etablerade företag och blivande entreprenörer, inom alla tänkbara branscher. Klädföretag, medicinteknik, livsmedelsförädlande verksamheter är bara några exempel. Den enda gemensamma nämnaren är att det måste finnas en hållbarhetsaspekt.

– Vi frågar alltid oss själva och våra företagare ”Kan den här idén ersätta något sämre? Eller kan den rentav vara regenerativ?”

Hållbara entreprenörer

För att bidra till långsiktigt livskraftiga företag prioriterar HighFive hållbara, innovativa idéer, som har verklig potential att lyckas. Förutom affärsperspektivet månar HighFive om entreprenörens personliga hållbarhet.

– Personen bakom företaget ska hålla länge och må bra. Trivs man inte så kommer det inte fungera. Därför håller vi även koll på de mjuka värdena: ”Hur mår du? Räcker tiden till? Räcker resurserna?”

Värdefull struktur

De entreprenörer som blir antagna till HighFives inkubator säger att det de värdesätter allra mest är affärsutvecklingen, att få en struktur för hur man driver sin verksamhet framåt. De uppskattar också nätverket, kollegorna, och möjligheten att få ett sammanhang och en plats att gå till.

– Vi tillhandahåller ingen finansiering, men vi hjälper entreprenörerna skapa en bra plan, bena ut i vilken ordning saker ska ske och sondera möjligheter till finansiering. I jämförelse med liknande verksamheter i storstäder är HighFive i nära kontakt med både kund och nätverk utanför verksamheten. Kontakter förmedlas snabbt. Vi har även en bred tratt, där vi hellre tar in fler och ger dessa chansen att växa, för att ta ett vidare beslut efter tre månader.

Inspirerande samverkan

Förutom att ta hjälp av HighFive och liknande näringslivsutvecklare kan de halländska företagarna även lyfta varandra.

– Många upplever att det är lättare att komma in på en mindre ort än i storstäder. Det är lättare att bli uppmärksammad, bygga kontaktnät och få hjälp. Och här i Halland finns en anda av företagsamhet, med entreprenörer som inspirerar varandra.

Elin Petersson hade själv startat, byggt upp och sålt ett företag innan hon började arbeta som affärsutvecklare på HighFive.

Proffs på företagande

Elin Petersson har arbetat på HighFive på heltid i 2,5 år. Innan dess drev hon ett eget bolag som satt på Science Park, föregångaren till HighFive.

– Jag startade varumärket Mom2moM 2010. När det såldes ville jag ändå fortsätta jobba i ett entreprenöriellt sammanhang. Alla vi som jobbar här är själva en del av näringslivet och har egna erfarenheter av det företagarna går igenom.

Sårbarhet är en styrka

Framgångsfaktorer för framtiden är enligt Elin Petersson fortsatt digitalisering, ökad jämställdhet och mod att förändras. Hon poängterar vikten av att vara snabbfotad och förberedd på förändring, att inse sina brister och ta hjälp.

– De som visar sig sårbara och ber om hjälp är de som kommer att vara starka om tio år. Att utveckla en beställarkompetens inom de förändringsområden som berör respektive verksamhet är oerhört viktigt för att garantera fortlevnad. De som håller fast vid det gamla riskerar att inte finnas kvar. För att lyckas måste man våga, och prestigen måste stå tillbaka. Till exempel kan inte varje företag utveckla sin egen AI-teknik, men man behöver kunna identifiera möjligheter att utveckla sin verksamhet med AI, som man sedan köper in från en expert. Och AI-expertis finns det gott om i Halland, tack vare Högskolan i Halmstad.

Fem sätt att använda HighFive

  • H5 Business är en inkubator för företag med tillväxtmöjligheter. Man blir antagen för en period på 18 månader, med kontroller var tredje månad.
  • H5 Student coachar idéer och knyter ihop studenter med det halländska näringslivet, för att hjälpa och inspirera dem till att utveckla sina idéer och exjobb till affärsidéer och företag.
  • H5 Development fokuserar på projekt med anknytning till exempelvis AI och digitalisering, på uppdrag av Tillväxtverket med flera.
  • H5 Carveout är ett initiativ för att förverkliga idéer som ligger och slumrar i byrålådan, genom att koppla ihop idékläckaren med rätt genomförare och resurser.
  • H5 Meeting är en mötesplats, där HighFive arrangerar olika event och länkar ihop forskare, bolag och studenter.
Ta kontakt

Har du en idé som du vill förverkliga?

Valerie Scheib

Region Halland