Högskolan lyfter Halland med kompetens och nytänkande

Sedan starten har Högskolan i Halmstad präglats av innovation och samverkan. Idag är man ett väletablerat lärosäte med både bredd och spets. Rektor Stephen Hwang ser Högskolan som en central aktör för samhällsutvecklingen i Halland: – Alla vet att infrastruktur är viktig för samhällsutvecklingen, i form av flyg, bra vägar och snabbare tåg. Men det är lika viktigt att det finns en infrastruktur för kunskap och kompetens.

Ständigt i utvecklingens framkant

Högskolans betydelse för utvecklingen syns bland annat i de två profilområdena Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Man jobbar tvärvetenskapligt och innovativt, ständigt några steg in i framtiden.

– Vi var tidiga med AI, även om det inte hette så då. På den tiden talade man om datavetenskap och informatik kopplat till olika andra områden. Nu har det tagit fart, och snart är AI lika mycket en självklarhet som webben har blivit de senaste tio åren.

Innovationen i centrum

Högskolan i Halmstad identifierar sig som det innovationsdrivande lärosätet. Det beskriver både lärosätets roll i samhället och de enskilda studenternas styrka när de kommer ut på arbetsmarknaden. Innovation är central för många av utbildningarna, och Högskolan är ensam i Sverige om att bedriva forskarutbildning inom innovationsvetenskap.

– Högskolan har rollen som motor i skapandet av innovation både inom den egna forskningen och bland studenter som startar företag. Alla våra studenter får med sig ett entreprenöriellt tänkande som gör dem attraktiva att anställa.

Alla vinner på samverkan

Samverkan med näringsliv och offentliga institutioner är en annan av Högskolans paradgrenar. Den är viktig för både studenterna och forskningen.

– Genom samverkan identifierar vi nya, intressanta och relevanta forskningsproblem som väcker idéer till forskningsprojekt. Studenterna får chansen att komma ut till företagen och förstå sin utbildnings relevans i yrkeslivet.

Stephen Hwang är rektor för Högskolan i Halmstad sedan 2017. Han tilltalades bland annat av lärosätets innovativa profil och goda samverkan med näringslivet.

"Besparingar i miljonklassen"

Samtidigt har företagen mycket att vinna på att samverka med Högskolan.

– Jag hör varje år om vad våra studenter har åstadkommit hos organisationerna som de samverkar med i sina examensarbeten. Studenterna tillför fantastiska saker, som kan innebär nya produkter och besparingar i miljonklassen. Genom att samverka med Högskolan kommer företagen åt en kompetens som de inte visste att de behövde.

Outnyttjad resurs för näringslivet

Stephen Hwang poängterar att den akademiska världens unika kompetens och långsiktiga perspektiv är en resurs som borde utnyttjas mer i näringslivet.

– Forskare ligger i framkant och undersöker vad som lurar bakom nästa hörn. Vi kan arbeta mer brett och långsiktigt än näringslivet, eftersom vi har betalt för att lyfta blicken och tänka kanske tjugo, trettio år framåt. Samtidigt leder den mesta av kunskapen som skapas här till utveckling av nya produkter och tjänster.

Skräddarsydda utbildningar

Förutom samverkan i form av forskningsprojekt och examensarbeten vill Stephen Hwang erbjuda uppdragsutbildningar för företag och andra organisationer.

– Om man inte har vanan att samverka med högskolor och universitet, kan akademisk utbildning verka abstrakt och främmande. Men det finns ett stort behov av utveckling som vi kan fylla, med utbildning som anpassas för att kunna kombineras med arbetslivet.

Producerar och lockar kompetens

Högskolan i Halmstad är ett brett och välrenommerat lärosäte som utbildar både sjuksköterskor och systemvetare, civilekonomer och miljövetare, för att bara nämna några exempel. Här finns hela åtta olika ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. För att producera så mycket kompetens krävs högkvalificerad personal.

– Högskolan är en stor importör av kompetens till regionen. Vi rekryterar väldigt välmeriterade personer, som ofta har välmeriterade partners med sig.

En tillgång för nyetableringar

Genom att både attrahera och producera kompetens, bidrar Högskolan i Halmstad till Hallands attraktionskraft för nyetableringar inom näringslivet.

– I Halland är exempelvis IT en stark tillväxtbransch som gynnas av Högskolans närvaro, genom både kompetensförsörjning och forskning.

Det goda livet vid havet

Halland och Halmstad är ett attraktivt område för både besöksnäring och inflyttning. Detta ger Högskolan ytterligare en fördel i rekrytering av studenter och personal.

– Här lever man ett gott liv. Dessutom ligger vi väl till mellan två storstadsområden, i en region som är lätt att etablera sig i, med mindre kommuner där praktiska frågor ofta blir enklare att hantera. I storstadsområden är det till exempel svårare att få industrimark och hårdare konkurrens om kompetensen.

Ta kontakt

Hur kan Högskolan i Halmstad bidra till din framgång?

Anders Nelson

Högskolan i Halmstad