Goda kommunikationer knyter ihop Halland med världen

Den hållbara entreprenören har kanske särskilt goda förutsättningar i Halland. Det hävdar affärsutvecklaren Elin Petersson, som pekar på kombinationen av hög livskvalitet, god samverkan och gynnsamt innovationsklimat. En bidragande faktor är företagsinkubatorn HighFive, där hon själv hjälper företagare att växa hållbart.

Placeholder fotograf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Livskvalitet och innovation

Elin Petersson ser både mänskliga och affärsmässiga fördelar med att leva och driva företag i Halland.

– Halland har ett helt annat tempo än storstäderna. Det betyder inte att det är tråkigt, utan att du kontrollerar din tid snarare än att bli kontrollerad av tiden. I Halland mår man bra, vilket bäddar för hållbara företagare och hållbar personal. Vi har dessutom ett starkt innovationsstödsystem med många aktörer som är duktiga på att samverka. Både Högskolan och kommunerna satsar mycket på företagsamhet och innovationer, vilket skapar möjligheter framåt. Här finns många samverkansmöjligheter, och du får den hjälp du behöver för att utveckla din idé.

Foto: Carina Kullander

Bildtext som står här och förkarar bilden.

Alternativ text

Foto: Carina Kullander

Så här ser ett citat ut som ni kan använda vart som helst. Ni kan också välja en bild+citat-modul om ni vill ha citatet direkt på en bild.

Namn och titel på person som pratat tex – valbart

Bara hållbara idéer

Sedan flera år jobbar Elin Petersson och hennes kollegor på HighFive med att förvandla idéer och lovande entreprenörer till långsiktigt livskraftiga företag. Till dem kommer både akademiker och icke-akademiker, i alla åldrar, både etablerade företag och blivande entreprenörer, inom alla tänkbara branscher. Klädföretag, medicinteknik, livsmedelsförädlande verksamheter är bara några exempel. Den enda gemensamma nämnaren är att det måste finnas en hållbarhetsaspekt. Läs mer om hur det är att bo i Halland.

– Vi frågar alltid oss själva och våra företagare ”Kan den här idén ersätta något sämre? Eller kan den rentav vara regenerativ?”

Foto: Carina Kullander

Bildtext som står här och förkarar bilden.