A good place to grow

Den hållbara entreprenören har kanske särskilt goda förutsättningar i Halland. Det hävdar affärsutvecklaren Elin Petersson, som pekar på kombinationen av hög.

Alternativ text

Här utvecklas hållbara företagare och idéer

Elin Petersson ser både mänskliga och affärsmässiga fördelar med att leva och driva företag i Halland. – Halland har ett helt annat tempo än storstäderna.

Det betyder inte att det är tråkigt, utan att du kontrollerar din tid snarare än att bli kontrollerad av tiden. I Halland mår man bra, vilket bäddar för hållbara företagare och hållbar personal. Vi har dessutom ett starkt innovationsstödsystem med många aktörer som är duktiga på att samverka. Både Högskolan och kommunerna satsar mycket på företagsamhet och innovationer, vilket skapar möjligheter framåt. Här finns många samverkansmöjligheter, och du får den hjälp du behöver för att utveckla din idé.

Alternativ text