Halland Tech Week sätter Halland på tech-kartan

Micha Björck är utvecklingsledare på Alexanderssoninstitutet Varberg och en av huvudarrangörerna bakom Halland Tech Week.

Micha-Bjorck-Halland-Tech-Week

Halland Tech Week är en av de mest spännande årliga tech-händelserna i Halland. Invest in Halland har nöjet att prata med Micha Björck, utvecklingsledare på Alexanderssoninstitutet i Varberg och en av huvudarrangörerna bakom eventet. Hon berättar mer om årets program och varför eventet har blivit en viktig plattform.

Kan du berätta lite om bakgrunden och syftet med Halland Tech Week? Vad var det som ledde fram till att evenemanget skapades?

– Vi vill med evenemanget Halland Tech Week sätta Hallandsregionen på kartan inom det nationella och internationella tech- communityt. Halland Tech Week ska lyfta fram den tech-scen som finns här och visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digitalisering.

Hur har Halland Tech Week utvecklats sedan starten, och hur har det påverkat tech-branschen i Halland?

– Halland Tech Week har sedan starten fått en trogen publik och ett starkt varumärke. Vi har arbetat mycket med att förtydliga programmet genom att dela upp veckan på fyra olika kommuner med var sitt tydliga tema. Evenemanget har gett näringslivet ett återkommande smörgåsbord av kompetensutveckling och nätverkande kopplat till ny teknik, digitalisering och affärsutveckling. Dessutom arbetar vi för att sätta Halland på kartan inom tech-communityt nationellt och internationellt.

Vilka är de största utmaningarna som tech-branschen står inför just nu?

– Kompetensförsörjningen, alltså att hitta nya medarbetare, är branschens största utmaning.  Ett av syftena med Halland Tech Week är att skapa ett forum där vi kan visa upp intressanta bolag och arbetsplatser i Halland får regionen möjligheten att behålla och attrahera arbetskraft och kompetens.

Natalie Greppi

Att lära av varandra är en stor möjlighet. Halland Tech Week bidrar till mer samverkan mellan olika företag och branscher så att de kan stötta, inspirera och lyfta varandra. Fotograf: Natalie Greppi

Halland Tech Week har gett näringslivet ett återkommande smörgåsbord av kompetensutveckling och nätverkande kopplat till ny teknik, digitalisering och affärsutveckling.

Micha Björck, Utvecklingsledare Alexanderssoninstitutet Varberg

Vad ser du som de största möjligheterna för tech-branschen i Halland framöver? Hur kan evenemanget bidra till att realisera dessa möjligheter?

En av de största möjligheterna i en konkurrensutsatt bransch som ständigt är i förändring är att lära av varandra. Halland Tech Week skall bidra till mer samverkan mellan olika företag och branscher så att de kan stötta, inspirera och lyfta varandra.

Kan du dela med dig av några höjdpunkter från årets program under Halland Tech Week?

Höjdpunkten i årets program är den fantastiska bredden av ämnen allt från robotar till algodling. I programmet finns det något för alla, både en allmän trendspaning och mer tekniskt avancerade event.

Vilka typer av deltagare eller besökare hoppas ni locka till Halland Tech Week? Är evenemanget öppet för alla, oavsett bakgrund eller erfarenhet?

Halland Tech Week riktar sig till hela det halländska näringslivet, det är kostnadsfritt och är öppet för alla.

Natalie Greppi

Halland Tech Week är öppet för alla och riktar sig till hela det halländska näringslivet. Programmet innehåller en bredd av ämnen, allt från robotar till algodling. Fotograf: Natalie Greppi

Kan du dela med dig av några roliga eller minnesvärda ögonblick från tidigare år av Halland Tech Week?

– Förra årets premiär av eventet Business, Bike & Beer var mycket lyckat. Då cyklade vi runt till ett antal företag i form av en after work där vi fick ta del av deras verksamhet, dricka gått och umgås under avslappnade former. Detta event återkommer även i år.

Hur har samarbeten och nätverkande spelat en roll i utvecklingen av Halland Tech Week och tech-branschen i regionen?

– Halland Tech Week samskapas med hjälp av en projektledare som håller ihop evenemanget. Arrangörerna som består av företag, nätverk och kommuner har en koordinerande och självstyrande roll kopplat till sin specifika programpunkt. Arrangemanget skapar ett regionalt sammanhang och bygger nätverk kopplat till tech.

Avslutningsvis, om du skulle ge en kort uppmaning till de som överväger att delta i Halland Tech Week i år, vad skulle det vara?

– Samhället utvecklas snabbt och Halland Tech Week ett utmärkt tillfälle för både en allmän orientering och en fördjupad teknikkompetens. I det breda programmet finns något för alla; kompetensutveckling på hemmaplan, nätverkande och trendspaningar.

Till Halland Tech Week